Profilaktyka raka jelita grubego

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Warunki wykonania badań:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • warunkiem kwalifikacji do badań jest wypełnienie Ankiety Programu
 • dla osób, które nie wykonywały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat
 • dla osób, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego

Kryteria wykluczające z programu:

 • występowanie objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego
 • wykonanie kolonoskopii w okresie ostatnich 10 lat

Zakres badań:

 • wykonanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o wielkości do 15 mm włącznie i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne).
 • skierowanie osób, u których rozpoznano nowotwór lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego na dalsze badania (poza programem) diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń
 • każdy pacjent zakwalifikowany do badania otrzymuje bezpłatnie preparat niezbędny w przygotowaniu do badania (oczyszczenia jelita)
 • badanie u osób czujących lęk przed kolonoskopią wykonywane jest z zastosowaniem sedacji

Uwaga, dobre przygotowanie, czyli oczyszczenie jelita do badania ma wpływ na jakość, czas i bezpieczeństwo kolonoskopii. Osoby, które niewłaściwie oczyszczą jelito do badania muszą być świadome, że z tego powodu badanie może zostać przez lekarza przerwane / niewykonane, a uzyskany obraz będzie niewystarczający do oceny potencjalnych zmian chorobowych.

Co zrobić po kolei:

lub

 • pobierz, wydrukuj i wypełnij niniejszą ankietę i zgłoś się z nią do Pracowni Endoskopii SALUS, Słupsk, ul. Zielona 8- na miejscu ustalimy wszelkie szczegóły badania

Gdzie wykonać badanie:

 • Centrum Zdrowia SALUS, Słupsk, ul. Zielona 8, tel. 721 212 137 lub 59 848 90 80 (poniedziałek — piątek w godzinach 10.00 - 18.00), e-mail: endoskopia@salus.com.pl
 • badania wykonują bardzo doświadczeni lekarze endoskopiści: Wojciech Galla, Jacek Grochulski, Krzysztof Tkacz

Finansowanie:

 • Koszty badań w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia 

Druki do pobrania