Skocz do głównej treści strony
Centrum Zdrowia SALUS
Strona głównaCennikLaboratorium

Laboratorium

Laboratorium
Badania genetyczne
Mikrobiologia

Laboratorium

 • ANALITYKA
 • Mocz - badanie ogólne
  15 zł
 • Białko w moczu (DZM)
  13 zł
 • Glukoza w moczu (DZM)
  11 zł
 • Krew utajona w kale
  26 zł
 • ACR - wskaźnik albumina/kreatynina w moczu
  31 zł
 • Albumina w moczu (mikroalbuminuria)
  21 zł
 • Albumina w DZM (mikroalbuminuria)
  21 zł
 • Glifosat- składnik herbicydów w moczu
  196 zł
 • Kalprotektyna w kale (UWAGA, kał do badania należy dostarczyć w ilości 1/2 pojemnika/kałówki!!!)
  101 zł
 • MORFOLOGIA KRWI
 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym (5diff) w EDTA
  15 zł
 • Retikulocyty w EDTA
  15 zł
 • Rozmaz krwi obwodowej - ocena mikroskopowa w EDTA
  13 zł
 • OB - odczyn opadania krwinek czerwonych w EDTA
  9 zł
 • SEROLOGIA GRUP KRWI
 • Grupa krwi w EDTA (ABO, RhD, poszukiwanie p/ciał odpornościowych)
  43 zł
 • Grupa krwi potwierdzona (układu AB0) w EDTA
  36 zł
 • Odczyn Coombsa w EDTA (poszukiwanie przeciwciał odpornościowych)
  36 zł
 • BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
 • APTT - czas krzepnięcia koalinowo-kefalinowy w osoczu
  11 zł
 • PT - czas i wskaźnik protrombinowy, INR w osoczu
  11 zł
 • D-Dimery w osoczu (ilościowo)
  48 zł
 • Fibrynogen w osoczu
  19 zł
 • CHEMIA KLINICZNA
 • Białko całkowite w surowicy
  10 zł
 • Albumina w surowicy
  10 zł
 • Proteinogram - elektroforetyczny rozdział białek surowicy
  31 zł
 • CRP - Białko C-reaktywne w surowicy
  20 zł
 • ALT - Aminotransferaza alaninowa w surowicy
  11 zł
 • AST - Aminotransferaza asparaginowa w surowicy
  11 zł
 • ALP - Fosfataza alkaliczna w surowicy
  15 zł
 • GGTP - Gamma glutamylotranspeptydaza w surowicy
  14 zł
 • LDH - Dehydrogenaza mleczanowa w surowicy
  16 zł
 • Amylaza w surowicy
  18 zł
 • Amylaza w moczu
  18 zł
 • Lipaza w surowicy
  19 zł
 • Bilirubina bezpośrednia w surowicy
  14 zł
 • Bilirubina całkowita w surowicy
  11 zł
 • Cynk w surowicy
  39 zł
 • Chlorki w surowicy
  14 zł
 • Chlorki w moczu (DZM)
  14 zł
 • Cholesterol całkowity w surowicy
  11 zł
 • Cholesterol HDL w surowicy
  16 zł
 • Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia w surowicy
  16 zł
 • Trójglicerydy w surowicy
  12 zł
 • Lipoproteina a w surowicy
  86 zł
 • Fosfor w surowicy
  11 zł
 • Fosfor w moczu (DZM)
  11 zł
 • Glukoza w surowicy
  11 zł
 • Glukoza 1 godz. po obciążeniu (75g glukozy) w surowicy
  11 zł
 • Glukoza 2 godz. po obciążeniu (75g glukozy) w surowicy
  11 zł
 • Glukoza 1 godz. po obciążeniu (50g glukozy) w surowicy
  11 zł
 • Glukoza 1 godz. po posiłku w surowicy
  11 zł
 • Glukoza 2 godz. po posiłku w surowicy
  11 zł
 • HbA1C - Hemoglobina glikowana we krwi na EDTA
  27 zł
 • C-peptyd w surowicy
  51 zł
 • GAD (p/ciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego) w surowicy
  141 zł
 • CK - Kinaza fosfokreatynowa w surowicy
  13 zł
 • Kreatynina w surowicy
  11 zł
 • Kreatynina w moczu (DZM)
  11 zł
 • Klirens kreatyniny - (DZM + surowica)
  22 zł
 • Kwas moczowy w surowicy
  11 zł
 • Kwas moczowy w moczu (DZM)
  11 zł
 • Kwasy żółciowe w surowicy
  41 zł
 • Lit w surowicy
  36 zł
 • Magnez w surowicy
  14 zł
 • Magnez w moczu (DZM)
  14 zł
 • Mocznik w surowicy
  11 zł
 • Mocznik w moczu (DZM)
  11 zł
 • Miedź w surowicy (Cu)
  36 zł
 • Miedź w moczu DZM
  51 zł
 • Ceruloplazmina w surowicy
  41 zł
 • Ołów we krwi na EDTA*
  66 zł
 • Wapń w surowicy
  11 zł
 • Wapń w moczu (DZM)
  11 zł
 • Żelazo w surowicy
  14 zł
 • Żelazo 30 min. po obciążeniu w surowicy
  14 zł
 • Żelazo 1 godz. po obciążeniu w surowicy
  14 zł
 • Żelazo 2 godz. po obciążeniu w surowicy
  14 zł
 • Żelazo 3 godz. po obciążeniu w surowicy
  14 zł
 • TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza w surowicy
  17 zł
 • UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza w surowicy
  17 zł
 • Transferryna w surowicy
  30 zł
 • Ferrytyna w surowicy
  29 zł
 • B12 witamina w surowicy
  37 zł
 • Kwas foliowy w surowicy
  36 zł
 • Witamina D3 - 25 (OH) D TOTAL w surowicy
  67 zł
 • Jonogram (sód i potas) w surowicy
  15 zł
 • Sód i Potas w DZM
  18 zł
 • Selen w surowicy
  111 zł
 • Arsen w moczu (uwaga, na 48 godz. przed badaniem nie wolno jeść ryb!)
  121 zł
 • Kadm w krwi na EDTA
  111 zł
 • Troponina I - badanie ilościowe w surowicy
  44 zł
 • NT-pro BNP w surowicy
  90 zł
 • Prokalcytonina w surowicy
  102 zł
 • anty CCP - Przeciwciała antycytrulinowe w surowicy
  56 zł
 • Homocysteina w surowicy
  65 zł
 • Karbamazepina w surowicy
  61 zł
 • Kwas walproinowy w surowicy
  53 zł
 • IgA - Immunoglobulina A w surowicy
  27 zł
 • IgE - Immunoglobulina E w surowicy
  27 zł
 • IgG - Immunoglobulina G w surowicy
  25 zł
 • IgM - Immunoglobulina M w surowicy
  25 zł
 • Diaminooksydaza DAO w surowicy
  221 zł
 • HORMONY
 • Insulina w surowicy
  36 zł
 • Androstendion w surowicy
  66 zł
 • SHBG - białko wiążące hormony płciowe w surowicy
  46 zł
 • DHEA-S - Siarczan dehydroepiandrosteronu w surowicy
  36 zł
 • Estradiol - E2 w surowicy
  26 zł
 • β-HCG - Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka β w surowicy
  42 zł
 • FSH - Hormon folikulotropowy w surowicy
  26 zł
 • LH - Hormon luteinizujący w surowicy
  26 zł
 • PRG - Progesteron w surowicy
  26 zł
 • 17-OH progesteron w surowicy
  46 zł
 • PRL - Prolaktyna w surowicy
  28 zł
 • PRL - Prolaktyna - test z metoklopramidem po 1 h w surowicy
  28 zł
 • PRL - Prolaktyna - test z metoklopramidem po 2 h w surowicy
  28 zł
 • Testosteron w surowicy
  28 zł
 • Testosteron wolny w surowicy
  61 zł
 • AMH-antyMullerian hormon w surowicy
  191 zł
 • Inhibina B w surowicy
  221 zł
 • TSH - Hormon tyreotropowy w surowicy
  24 zł
 • FT3 - Trójjodotyronina wolna w surowicy
  26 zł
 • FT4 - Tyroksyna wolna w surowicy
  26 zł
 • TPO - przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej w surowicy
  33 zł
 • TG - przeciwciała przeciw tyreoglobulinie w surowicy
  33 zł
 • TRAb - (TSHR) przeciwciała przeciwko receptorowi TSH w surowicy
  60 zł
 • Tyreoglobulina w surowicy
  51 zł
 • PTH - Parathormon w osoczu EDTA
  36 zł
 • Kalcytonina w surowicy
  71 zł
 • Kortyzol w surowicy GP8
  33 zł
 • Kortyzol w moczu
  33 zł
 • Kortyzol w DZM
  38 zł
 • IGF-Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna C) w surowicy
  101 zł
 • MARKERY NOWOTWOROWE
 • CA125 - Antygen nowotworowy CA 125 w surowicy
  33 zł
 • HE4
  101 zł
 • Test ROMA (CA125 + HE4) w surowicy
  137 zł
 • CA15-3 - Antygen nowotworowy CA 15-3 w surowicy
  41 zł
 • CA19-9 - Antygen nowotworowy CA 19-9 w surowicy
  39 zł
 • CEA - Antygen karcinoembrionalny w surowicy
  28 zł
 • PSA - Antygen całkowity swoisty dla stercza w surowicy
  32 zł
 • AFP - αFetoproteina w surowicy
  31 zł
 • AUTOIMMUNOLOGIA
 • ANCA - przeciwciała p/cytoplazmie neutrofilów w surowicy IIFT
  119 zł
 • MPO/PR3 - profil przeciwciał w surowicy IB
  131 zł
 • Profil wątrobowy w surowicy (p/ciała przeciw ANA, ASMA, AMA, LKM-1) IIFT
  131 zł
 • ANA - przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy IIFT
  89 zł
 • ANA - profil 3 w surowicy (profil p/ciała jądrowych) IB
  179 zł
 • p/c przeciw receptorom acetylocholiny w surowicy (ACHRAB)
  201 zł
 • p/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea w surowicy
  140 zł
 • p/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka w surowicy
  155 zł
 • Kardiolipina IgA - przeciwciała w surowicy
  66 zł
 • Kardiolipina IgG - przeciwciała w surowicy
  66 zł
 • Kardiolipina IgM - przeciwciała w surowicy
  66 zł
 • Beta2-glikoproteina1 IgG w surowicy
  121 zł
 • Beta2-glikoproteina1 IgM w surowicy
  121 zł
 • CELIAKIA
 • Przeciwciała p/endomysium mięśni gładkich IgA (EM A IgA) w surowicy
  86 zł
 • Przeciwciała p/endomysium mięśni gładkich IgG (EM A IgG) w surowicy
  86 zł
 • Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgA (tTG IgA) w surowicy
  66 zł
 • Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgG (tTG IgG) w surowicy
  66 zł
 • Przeciwciała p/deamidowanym peptydom gliadyny IgG (GAF IgG) w surowicy
  86 zł
 • Przeciwciała p/deamidowanym peptydom gliadyny IgA (GAF IgA) w surowicy
  86 zł
 • WIRUSOLOGIA
 • CMV IgG - Cytomegalovirus przeciwciała IgG w surowicy
  36 zł
 • AWIDNOŚĆ CMV IgG w surowicy
  71 zł
 • CMV IgM - Cytomegalovirus przeciwciała IgM w surowicy
  36 zł
 • HIV combi (antigen + p/ciała) w surowicy
  37 zł
 • HBs antygen - Wirus zapalenia wątroby typu B w surowicy
  20 zł
 • anty HBc total w surowicy
  41 zł
 • Hbe Ag w surowicy
  41 zł
 • anty Hbe w surowicy
  41 zł
 • HBs Ag - test potwierdzenia w surowicy
  41 zł
 • anty HBs ilościowy - wirus zapalenia wątroby typu B przeciwciała w surowicy
  29 zł
 • anty HCV - wirus zapalenia wątroby typu C przeciwciała w surowicy
  37 zł
 • anty HAV total w surowicy
  61 zł
 • anty HAV IgM w surowicy
  51 zł
 • RUBELLA IgG - wirus różyczki przeciwciała IgG w surowicy
  40 zł
 • AWIDNOŚĆ RUBELLA IgG w surowicy
  171 zł
 • RUBELLA IgM - wirus różyczki przeciwciała IgM w surowicy
  40 zł
 • TOXO IgG - Toxoplasmoza przeciwciała IgG w surowicy
  36 zł
 • AWIDNOŚĆ TOXO IgG w surowicy
  69 zł
 • TOXO IgM - Toxoplasmoza przeciwciała IgM w surowicy
  36 zł
 • Anty SARS-CoV2 S w surowicy
  76 zł
 • BAKTERIOLOGIA
 • anty Borrelia IgG - Borrelia przeciwciała IgG w surowicy
  46 zł
 • anty Borrelia IgG - test potwierdzenia w surowicy
  101 zł
 • anty Borrelia IgM - Borrelia przeciwciała IgM w surowicy
  46 zł
 • anty Borrelia IgM - test potwierdzenia w surowicy
  101 zł
 • anty-Helicobacter pylori IgG (Ilościowy) w surowicy
  41 zł
 • ALERGIE
 • Zestaw alergiczny 36 alergenów - testy z krwi
  234 zł
 • Zestaw alergiczny 54 alergeny - testy z krwi
  309 zł
 • Zestaw alergiczny pokarmowy 20 alergenów - testy z krwi
  144 zł
 • Zestaw alergiczny wziewny 20 alergenów - testy z krwi
  144 zł
 • PAKIETY / PROFILE / ZESTAWY BADAŃ
 • Zestaw wątrobowy - Albumina, bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT, GGTP, ALP + BIAŁKO CAŁKOWITE GRATIS
  72 zł
 • Zestaw lipidowy - Trójglicerydy, cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, kwas moczowy
  66 zł
 • Zestaw tarczycowy - FT3, FT4, TSH
  76 zł
 • Zestaw ryzyka miażdżycy - Cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, glukoza, kwas moczowy, TSH
  101 zł
 • Zestaw podstawowy - morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, GGTP, cholesterol, trójglicerydy, kwas moczowy, kreatynina + MAGNEZ, BIAŁKO CAŁKOWITE ORAZ ALP GRATIS
  109 zł
 • Zestaw nerkowy - jonogram (sód, potas), mocznik, kwas moczowy, kreatynina, badanie ogólne moczu
  94 zł
 • Zestaw dla mężczyzn - OB, morfologia, badanie ogólne moczu, gospodarka lipidowa, glukoza, ASPAT, ALAT, GGTP, bilirubina, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amylaza, jonogram, PSA, TSH + MAGNEZ, BIAŁKO CAŁKOWITE ORAZ ALP GRATIS
  264 zł
 • Zestaw dla kobiet - OB, morfologia, badanie ogólne moczu, gospodarka lipidowa, glukoza, ASPAT, ALAT, GGTP, bilirubina, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amylaza, jonogram, TSH + MAGNEZ, BIAŁKO CAŁKOWITE ORAZ ALP GRATIS
  256 zł
 • Zestaw osteoporoza - Witamina D, ALP, wapń, fosfor + MAGNEZ GRATIS
  104 zł
 • Zestaw anemia - Morfologia, żelazo, ferrytyna, transferyna
  88 zł
 • Zestaw anemia poszerzony - Morfologia, żelazo, ferrytyna, transferyna, B12, kwas foliowy
  161 zł
 • Zestaw reumatyczny - CRP, kwas moczowy, anty CCP, ASO, RF
  152 zł
 • Zestaw dla dzieci - Morfologia, OB, glukoza, ALAT, GGTP, żelazo, kreatynina, CRP, TSH, FT4, Witamina D, badanie ogólne moczu
  237 zł
 • Zestaw witaminy i minerały - żelazo, wapń, fosfor, magnez, Witamina B12, kwas foliowy, Witamina D, cynk
  229 zł
 • Zestaw menopauza (hormony kobiece) - estradiol, FSH, LH
  78 zł
 • TESTY NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWEJ
 • Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 22 IgG
  300 zł
 • Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 44 IgG
  595 zł
 • Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 88 IgG
  995 zł
 • Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 268 IgG
  1495 zł
 • INNE
 • Pobranie krwi
  8 zł
 • Pobranie i przygotowanie materiału biologicznego do badań
  25 zł

Badania genetyczne

 • USŁUGI PUNKTU POBRAŃ BADAŃ GENETYCZNYCH SALUS WE WSPÓŁPRACY Z LABORATORIUM TEST DNA
 • TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby prywatne (CENA ZA JEDNĄ OSOBĘ [wymaz] + dostarczenie mikrośladów) – zawiera koszt zestawu do pobrania
  50 zł
 • TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby prywatne (CENA ZA 2 OSOBY) – zawiera koszt zestawu do pobrania
  100 zł
 • TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby sądowe – (3 osoby – matka, ojciec, dziecko) – zawiera koszt zestawu do pobrania
  150 zł
 • TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby prywatne - każda kolejna osoba np. drugie dziecko / ojciec
  50 zł
 • MEDYCZNA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - pobranie materiału – zawiera koszt zestawu do pobrania
  50 zł
 • MEDYCZNA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - przyjęcie materiału pobranego samodzielnie przez pacjenta z konsultacją diagnostyczną
  20 zł
 • USTALANIE OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA, IDENTYFIKACJA OSOBNICZA
 • Prywatny test na ojcostwo (ojciec, dziecko i na życzenie matka) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Sądowe badanie na ojcostwo (ojciec, dziecko i matka) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Badanie dodatkowej osoby (np. drugie dziecko lub ojciec) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Test na ojcostwo w ciąży od 8 tygodnia - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Ustalenie profilu genetycznego STR 1 osoba - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Chromosom Y - 2 mężczyzn - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Chromosom X – 2 kobiety - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Badanie pokrewieństwa do 3 osób np. dziadek lub babcia + wnuki - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Genealogia genetyczna- chromosom Y + mapa migracji - wykonywane we współpracy z test DNA
 • BADANIA PO PORONIENIU
 • Badanie genetycznych przyczyn poronienia (badanie materiału poronnego) + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Pakiet badań po poronieniu (trombofilia wrodzona + celiakia) – badanie u matki - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Kariotyp (1 osoba) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Kariotyp + trombofilia + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem (1 osoba) + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Kariotyp u dwóch osób + trombofilia u kobiety + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA
 • TROMBOFILIA WRODZONA
 • Pakiet STANDARD - (badanie 6 mutacji: czynnik V Leiden, gen protrombiny, PAI-1, V R2, MTHFR (C677T, A1289C) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Pakiet PREMIUM - (badanie 6 mutacji + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • PAKIET PLUS - (badanie 6 mutacji + pobranie w placówce) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • NIETOLERANCJE POKARMOWE
 • Celiakia (trwała nietolerancja glutenu) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Nietolerancja laktozy - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Pakiet „Zdrowe jelita”/ Pakiet nietolerancji pokarmowych dla osób z Hashimoto (celiakia + nietolerancja laktozy) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • NIEPŁODNOŚĆ
 • CFTR (36 mutacji) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Niepłodność męska - AZF, CFTR (2 mutacje) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Niepłodność męska PAKIET PLUS - AZF, CFTR (2 mutacje), kariotyp - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Niepłodność męska PAKIET PREMIUM – AZF, CFTR (2 mutacje), kariotyp, hemochromatoza - wykonywane we współpracy z test DNA
 • akiet NIEPŁODNOŚĆ dla pary – AZF (u mężczyzny), CFTR (2 mutacje), kariotyp u dwóch osób, trombofilia wrodzona (u kobiety) + konsultacja z genetykiem - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Pakiet NIEPŁODNOŚĆ PLUS dla pary – AZF (u mężczyzny), CFTR (2 mutacje), kariotyp u dwóch osób, trombofilia wrodzona (u kobiety), immunofenotyp+ konsultacja z genetykiem - wykonywane we współpracy z test DNA
 • BADANIA DLA DZIECI
 • test NOVA (87 chorób wrodzonych, bezpieczeństwo 32 substancji leczniczych) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Pakiet Zdrowe Dziecko (92 choroby wrodzone, bezpieczeństwo 32 substancji leczniczych) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • POZOSTAŁE BADANIA
 • Badanie genu MTHFR (C677T, A1289C) - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Badanie 1 wybranej mutacji: - mutacja czynnika V Leiden -mutacja genu protrombiny; -PAI-1/SERPINE1; -VR2 - wykonywane we współpracy z test DNA
 • Hemochromatoza (nadmiar żelaza) - wykonywane we współpracy z test DNA

Mikrobiologia

 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH
 • Gardło, migdałki - posiew i antybiogram
  80 zł
 • Nos - posiew i antybiogram
  80 zł
 • Plwocina - preparat, posiew i antybiogram
  80 zł
 • Chlamydia trachomatis w surowicy - 3 klasy przeciwciał IgG, IgM, IgA
  210 zł
 • Mycoplasma pneumoniae w surowicy - 3 klasy przeciwciał IgG, IgM, IgA
  210 zł
 • Mononukleoza zakaźna w surowicy - 3 klasy przeciwciał VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG
  210 zł
 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ POOPERACYJNYCH
 • Rana, przetoka, ropa i inne - preparat, posiew i antybiogram
  85 zł
 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ O INNYM UMIEJSCOWIENIU
 • Oko - posiew i antybiogram
  85 zł
 • Ucho - posiew i antybiogram
  85 zł
 • Rana niepooperacyjna i inne miejsca - preparat, posiew i antybiogram
  85 zł
 • Dodatkowy posiew beztlenowy
  30 zł
 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
 • Mocz - posiew i antybiogram
  80 zł
 • Cewka moczowa - preparat, posiew i antybiogram
  80 zł
 • Nasienie - posiew i antybiogram
  80 zł
 • Mycoplasma i Ureaplasma z wymazów z kanału szyjki macicy, cewki moczowej lub moczu - określenie lekowrażliwości
  110 zł
 • INNE BADANIA
 • Spermatogram - badanie jakościowe nasienia
  140 zł
 • Antygen wirusa grypy A/B
  65 zł
 • Antygen trzech wirusów: wywołujacych biegunkę Adenowirusa, Rotawirusa, Norawirusa
  70 zł
 • DIAGNOSTYKA DRÓG RODNYCH
 • Pochwa - preparat, posiew (bakterie i grzyby) i antybiogram
  80 zł
 • Kanał szyjki macicy - preparat, posiew (bakterie i grzyby) i antybiogram
  80 zł
 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH
 • Skóra - badanie mykologiczne
  100 zł
 • Paznokcie - badanie mykologiczne
  100 zł
 • Włosy - badanie mykologiczne
  100 zł
 • BADANIE NA OBECNOŚĆ NUŻEŃCA (DEMODEX FOLLICULORUM)
 • DEMODEX - skóra twarzy lub powiek lub rzęsy
  40 zł
 • INNE BADANIA
 • Gronkowiec - nos lub gardło lub inne miejsca - posiew i antybiogram
  80 zł
 • DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ REUMATOIDALNYCH
 • Odczyn antystreptolizyny
  35 zł
 • Odczyn Waalera-Rosego
  30 zł
 • Odczyn reumatoidalny R (Latex RF) - jakościowo
  25 zł
 • DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA KIŁY
 • USR
  25 zł
 • VDRL
  35 zł
 • FTA
  95 zł
 • TPHA
  65 zł
 • DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA - PASOŻYTY
 • Kał na pasożyty + Lamblie - 1 próbka
  50 zł
 • Kał na pasożyty + Lamblie - 3 próbki
  150 zł
 • Pasożyty jelitowe - 1 próbka kału
  25 zł
 • Owsiki - preparat w kierunku Enterobius vermicularis
  25 zł
 • Kał na posiew w kierunku Salmonella Shigella - 1 badanie
  85 zł
 • Kał - test w kierunku Clostridium difficile - antygen i toksyny A i B
  95 zł
 • Antygen Helicobacter Pylori w kale
  45 zł
 • * przed pobraniem krwi do badania należy skonsultować się z personelem Laboratorium lub Punktu Pobrań

Przejdź do góry strony