Profilaktyka raka piersi 

Profilaktyka raka piersi 

Program profilaktyki raka piersi, realizowany według wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

1. Etap podstawowy

 

Warunki wykonania badań:

 • od listopada 2023 roku — kobiety w wieku 45 — 74 lata!!!
 • kobiety, które nie wykonywały badań w programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w latach poprzednich pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy
 • kobiety, które nie mają podejrzenia raka piersi i nie leczą się z powodu chorób piersi onkologicznie
 • bez skierowania

Zakres badań:

 • badanie mammograficzne
 • wskazania do dalszego postępowania – skierowanie do etapu pogłębionej diagnostyki

Co zrobić po kolei:

 • Zgłoś się do Pracowni Mammograficznej Centrum Zdrowia SALUS w Słupsku przy ul. Zielonej 8 — osobiście lub telefonicznie — celem weryfikacji w systemie informatycznym SIMP uprawnień do wykonania badań
 • Jeżeli system potwierdzi możliwość wykonania badania zostanie wypełniona ankieta| i wykonane badanie mammograficzne
 • Po opisaniu zdjęcia przed specjalistę radiologa lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania – następne badanie za 24 miesiące lub skierowanie do etapu pogłębionej diagnostyki

Gdzie wykonać badanie:

Finansowanie:

 • Koszty badań w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Druki do pobrania:

 • Program realizowany jest poprzez system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia SIMP i nie wymaga żadnych druków w wersji papierowej.

 

2. Etap pogłębionej diagnostyki

Warunki wykonania badań:

 • kobiety skierowane z etapu podstawowego, u których badanie mammograficzne dało wynik nieprawidłowy
 • na podstawie skierowania z etapu podstawowego

Zakres badań:

 • porada lekarska (specjalista onkolog lub chirurg onkologiczny), badanie lekarskie, skierowanie na dalsze, niezbędne badania
 • zależnie od decyzji lekarza – wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub badanie USG piersi, biopsja cienkoigłowa/grubo igłowa pod kontrolą USG z badaniem hist-pat.
 • decyzja dotycząca dalszego postępowania

Co zrobić po kolei:

 • Zgłoś się do Centrum Zdrowia SALUS w Słupsku przy ul. Zielonej 8 – osobiście lub telefonicznie
 • Po konsultacji i decyzji specjalisty onkologa/chirurga onkologicznego wykonaj wskazane badania w terminie wyznaczonym w poradni
 • Po otrzymaniu wyników diagnostyki uzupełniającej lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.

Gdzie wykonać badanie:

Finansowanie:

 • Koszty badań w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia

Druki do pobrania:

 • Program realizowany jest poprzez system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia SIMP i nie wymaga żadnych druków w wersji papierowej