Poradnia neurologiczna

Zakres usług:

Diagnostyka i leczenie chorób z zakresu neurologii, w tym m.in.:

 • guzy mózgu
 • nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
 • nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
 • nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień
 • zespoły otępienne
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia okresowe i napadowe
 • zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażeniowe
 • inne zaburzenia układu nerwowego
 • zaburzenia układu przedsionkowego
 • choroby naczyń mózgowych
 • inne zniekształcające choroby grzbietu
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • inne choroby grzbietu
 • ból głowy
 • objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
 • omdlenie i zapaść
 • drgawki
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • następstwa urazów głowy
 • następstwa urazów szyi i tułowia, kończyny górnej
 • blokady punktów spustowych
 • blokady nerwów obwodowych
 • blokady przykręgosłupowe
 • blokady centralne

Zasady przyjęć:

Kadra lekarska

W poradni przyjmuje doświadczony specjalista:

 • Wojciech Wernecki – specjalista neurolog, specjalista anestezjolog
 • Adam Lewiński — specjalista neurolog
 • Alicja Szymańska — specjalista neurolog

Dane kontaktowe

Poradnia Neurologiczna Centrum Zdrowia SALUS
ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

Rejestracja pod ogólnym numerem:

Telefoniczna: 59 848 90 00
Mailowa: rejestracja@salus.com.pl
On-line:

Zarejestruj się on-line

ze smartfona przez aplikację Visimed
Pobierz z App Store     Pobierz z Google Play