Salus aegroti suprema lex. Zdrowie chorego prawem najwyższym.
Centrum Zdrowia SALUS
76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Kontakt: 59 848 90 00
Rejestracja: rejestracja@salus.com.pl

czerniaka skóry

PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA SKÓRY 2019

Program edukacji i profilaktyki wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. "Zdążyć przed czerniakiem", adresowany do mieszkańców Słupska w wieku 30-50 lat realizowany jest według wymogów określonych przez Miasto Słupsk.

Warunki wykonania badań:

 • osoby w wieku 30 - 50 lat
 • wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Słupska
 • osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały dermatoskopii w ramach programu finansowanego przez Miasto Słupsk
 • osoby, które nie znajdują się pod opieką poradni onkologicznej w związku ze zmianami skórnymi
 • ilość badań w programie w roku 2019 - 138
 • termin realizacji - do 1 grudnia 2019 r.

Zakres badań:

 • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
 • badanie ankietowe z oceną występowania czynników ryzyka chorób nowotworowych skóry
 • badanie fizykalne niepokojących zmian na ciele z użyciem videodermatoskopu PhotoFinder
 • w przypadku, gdy wynik jest nieprawidłowy - skierowanie do dalszego leczenia poza programem

  Uwaga, badania mają charakter przesiewowy i nie są finansowane z budżetu NFZ. W związku z powyższym lekarz po badaniu nie ma możliwości wydać skierowania na dalsze leczenie w ramach ubezpieczenia. Wynik badania i dalsze postępowanie powinno być skonsultowane z Państwa lekarzem rodzinnym.

Co zrobić po kolei:

 • Zarejestruj się na badanie w Centrum Zdrowia SALUS w Słupsku, ul. Zielona 8, tel. (59) 848 9000, e-mail: rejestracja@salus.com.pl, przez aplikację !GO Słupsk
 • zgłoś się w wyznaczonym terminie na badanie
 • wypełnij ankietę kwalifikacyjną
 • po badaniu lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania

Gdzie wykonać badanie:

 • Centrum Zdrowia SALUS, Słupsk, ul. Zielona 8, tel. (59) 848 9000, e-mail: rejestracja@salus.com.pl

Finansowanie:

 • Koszty badań pokrywa Miasto Słupsk. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego obejmujące edukację i profilakatykę wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn. "Zdążyć przed czerniakiem" finansowane ze środków budżetu Miasta Słupska.

Druki do pobrania:

CZERNIAK_2019_ankieta.pdf
CZERNIAK 2019 - oświadczenie - mieszkaniec Słupska

ZALETY VIDEODERMATOSKOPU PHOTOFINDER W DIAGNOSTYCE CZERNIAKA SKÓRY


Videodermatoskop FotoFinder to połączenie nowoczesnego mikroskopu epiluminescencyjnego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego. System wyposażony jest w zautomatyzowaną, przypominającą pistolet videokamerę z mikroobiektywem umożliwiającą wykonywanie zdjęć z odległości od 2,5 do 70 cm w powiększeniu od 20 do 70 razy.

Urządzenie pozwala na nieinwazyjną i bardzo precyzyjną diagnozę zmian skórnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian atypowych.

Do najważniejszych zalet systemu należą:

 1. Szybkość i dokładność – badania wykonywane są znacznie szybciej niż tradycyjnym deramto-skopem, są precyzyjniejsze, a wysokiej rozdzielczości obraz można „zatrzymać” na ekranie monitora i wnikliwie przeanalizować.ff2.jpg
 2. Mapowanie i porównywanie zmian – możliwość zidentyfikowania wszystkich zmian skórnych, stworzenia na ich podstawie mapy ciała z ich umiejscowieniem oraz analiza na podstawie zdjęć mikroskopowych. Kontrola nad całą powierzchnią skóry umożliwia okresowe porównywanie, a tym samym wykrywanie nowych znamion na ciele.
 3. Precyzyjna analiza i diagnoza – w oparciu o parametry geometryczne, strukturalne i kolorystyczne skóry. Pozwala wykrywać i analizować wszelkie zmiany skórne, a dzięki indywidualnym przeliczeniom i wykresom wynik analiz jest czytelnym i wiarygodnym materiałem dla lekarza, umożliwiając rzetelną diagnozę i wskazania do dalszego postępowania
 4. Cyfrowa dokumentacja graficzna i medyczna – wszystkie zdjęcia i informacje dotyczące leczenia są archiwizowane i przechowywane w kartotece pacjenta, a pacjent wraz z zaleceniami związanymi z leczeniem otrzymuje kolorowe zdjęcia wykrytych zmian.

btn1.gifbtn2.gifbtn3.gifbtn5.gifmediraty_finansowanie_logo_h.png

© 2014 Salus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk