Przychodnia "Szafranka"

„RECEPTY ONLINE” umożliwiają zamawianie wyłącznie leków „stałych” tj. niezbędnych do kontynuacji leczenia, które zostały wcześniej przepisane przez lekarza na podstawie osobistego badania i których potrzeba kontynuacji wynika z posiadanej przez lekarza dokumentacji medycznej.

Zamówienia przez formularz „RECEPTY ON-LINE” przyjmowane są wyłącznie od Pacjentów przychodni POZ SALUS, którzy w danej przychodni dokonali wyboru lekarza rodzinnego. Odbiór recept odbywa się na trzeci dzień od dnia zgłoszenia, po godzinie 16.00.


 Oświadczam, że w/w leki są stale przeze mnie zażywane z powodu schorzeń przewlekłych, dawkowanie jest mi znane, a ich wypisanie bez wizyty u lekarza jest uzasadnione moim niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.
 Zamówienie odbiorę osobiście.
 Zamówienie odbierze osoba wskazana w podpisanym przeze mnie i załączonym do mojej dokumentacji medycznej upoważnieniu.
 Zamówienie odbierze osoba trzecia bez szczególnego wskazania zgodnie z treścią podpisanego przeze mnie i załączonego do mojej dokumentacji medycznej upoważnienia.
 

Podstawa prawna: Ustawa o zawodach lekarza i dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2011 nr 277 poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

* Pola wymagane.

btn1.gifbtn2.gifbtn3.gifbtn5.gifmediraty_finansowanie_logo_h.png

© 2014 Salus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk