Salus aegroti suprema lex. Zdrowie chorego prawem najwyższym.
Centrum Zdrowia SALUS
76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Kontakt: 59 848 90 00
Rejestracja: rejestracja@salus.com.pl

leczenia jednego dnia

 ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

Wewntrzny_szyld_2.jpg

Zakres usług:

 • diagnostyka i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych
 • opieka nad pacjentami zakwalifikowanymi do badań gastroskopowych i kolonoskopowych w znieczuleniu ogólnym
 • szeroka diagnostyka z zakresu chorób cywilizacyjnych i nowotworowych
 • bilanse zdrowia – profilaktyczna, kompleksowa ocena stanu zdrowia

Zasady przyjęć:

 

Zasady opieki przy badaniach gastroskopii i kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym adresowane są do pacjentów, którzy z różnych powodów nie są w stanie poddać się tym badaniom w sposób standardowy.
Obydwie procedury przeprowadzane są w ramach jednodniowego pobytu w Oddziale Leczenia Jednego Dnia Szpitala SALUS.

Organizację badań koordynuje Izba Przyjęć:

 • tel. (59) 848 90 64 - od poniedziałku do piątku w godzianch 8.00 - 14.00

KWALIFIKACJA DO BADANIA
Kwalifikacja do badań odbywa się w Poradni Chorób Wewnętrznych SALUS przez lekarza internistę. Po zakwalifikowaniu do badania i określeniu wstępnego terminu przyjęcia do Szpitala SALUS lekarz wręcza pacjentowi niezbędne dokumenty (m.in. opis i zgoda na badanie, ankieta anestezjologiczna) oraz bezpośredni numer telefonu kontaktowego do Kierownika Bloku Operacyjnego celem umówienia konkretnego terminu badania.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
W wyznaczonym podczas rozmowy telefonicznej z Kierownikiem Bloku Operacyjnego dniu i godzinie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala SALUS. Po zbadaniu przez lekarza internistę, przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarskiego, pobraniu krwi do niezbędnych badań laboratoryjnych oraz dopełnieniu wszelkich formalności pacjent przeprowadzany jest do swojego pokoju w oddziale szpitalnym.

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA I CHIRURGICZNA
Konsultacja anestezjologiczna oraz chirurgiczna odbywają się podczas pobytu pacjenta w oddziale. Zazwyczaj mają one miejsce w dniu przyjęcia do oddziału (czyli przeddzień samego badania), a ich celem jest potwierdzenie, że stan zdrowia pacjenta umożliwia bezpieczne wykonanie gastroskopii i/lub kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania pacjenta.

POBYT W ODDZIALE
Będąc pod stałym nadzorem i opieką zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, jak również dietetyka klinicznego, pacjent przygotowywany jest do badania. Wszystkie otrzymywane posiłki uwzględniają wymagania dietetyczne związane z planowaną procedurą.

BADANIE - NA SALI OPERACYJNEJ
Nazajutrz rano, po obudzeniu i specjalnej porannej toalecie, pacjent przewożony jest na Blok Operacyjny, gdzie w asyście zespołu anestezjologicznego, po uprzednim znieczuleniu wykonywane jest badanie. Kolonoskopię i gastroskopię w Szpitalu SALUS przeprowadza doświadczony specjalista chirurg. Przez cały czas badania wszystkie ważne parametry życiowe są monitorowane, a nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa profesjonalny zespół zabiegowy.
Po zakończeniu badania pacjent przewożony jest do Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego na Bloku Operacyjnym, a stamtąd do swojego pokoju w oddziale, gdzie pozostaje do czasu pełnego ustąpienia skutków znieczulenia.

WYPIS DO DOMU
Ostatnim etapem pobytu pacjenta w oddziale jest konsultacja lekarza internisty, obejmująca wydanie wyników badania oraz ewentualnych zaleceń do dalszego postępowania. Wypis do domu następuje w okolicach godzin południowych drugiego dnia.

CENY
Uwaga, w cenie badań endoskopowych w znieczuleniu ogólnym uwzględniono:

 • koszt pakietu badań laboratoryjnych, wykonywanych każdemu pacjentowi
 • koszt preparatu do oczyszczenia jelita w przypadku kolonoskopii
 • koszty opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podczas pobytu w Szpitalu SALUS
 • koszty wyżywienia
 • wszelkie koszty związane z pobytem w oddziale i zapewnieniem pacjentom właściwych i bezpiecznych warunków


Uwaga, ceny badań kolonoskopii nie obejmują:

 • kosztów usunięcia polipów jelita grubego, tj. wykonania procedury polipektomii

    Z uwagi na fakt, że dopiero w trakcie badania można stwierdzić czy w jelicie grubym występują polipy i czy istnieje konieczność (i możliwość) ich usunięcia, każdy pacjent kwalifikowany do kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym (lub kolonoskopii z gastroskopią), przed rozpoczęciem badania podejmuje decyzję czy w razie wykrycia polipów chce, by je w tracie badania usunąć. Wykonanie polipektomii jest dodatkową procedurą, której koszt (kilkaset złotych) pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału.

 • kosztów pobrania dodatkowych wycinków hist-pat

    Podobnie jak w przypadku polipektomii decyzja o konieczności pobrania wycinków do badania histopatologicznego oraz ich liczby podejmowana jest w trakcie badania, a ich koszt pacjent zobowiązany jest dopłacić po badaniu, przed wypisaniem z oddziału. W cenie standardowego badania uwzględniony jest koszt jednego wycinka, za każdy kolejny pobierana jest dopłata.

Stosowne zgody na pobranie wycinków do badania hist-pat oraz wykonanie polipektomii uwzględnione zostały w ogólnej zgodzie na procedurę kolonoskopii i gastroskopii w znieczuleniu ogólnym.


Kadra lekarska

Na oddziale pracują doświadczeni specjaliści:

 • Jacek Badzio – specjalista chorób wewnętrznych
 • Ałła Janczylik - specjalista chorób wewnętrznych

 

Dane kontaktowe

Oddział Leczenia Jednego Dnia Szpitala SALUS
ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

Rejestracja pod ogólnym numerem:

tel. (59) 848 90 00, fax (59) 848 90 57
e-mail: szpital@salus.com.pl

Pliki do pobrania

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym - opis i zgoda na badanie
Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym - opis i zgoda na badania
Kolonoskopia z gastroskopią w znieczuleniu ogólnym - opis i zgoda na badanie
Zasady pobytu w Szpitalu SALUS

btn1.gifbtn2.gifbtn3.gifbtn5.gifmediraty_finansowanie_logo_h.png

© 2014 Salus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk