Salus aegroti suprema lex. Zdrowie chorego prawem najwyższym.
Centrum Zdrowia SALUS
76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Kontakt: 59 848 90 00
Rejestracja: rejestracja@salus.com.pl

dietetyki klinicznej

Analizator składu masy ciała Seca mBCA 515. Poznaj zalety wyjatkowego analizatora, wykorzystywanego w codziennej opiece dietetycznej w Poradni Dietetyki Klinicznej SALUS.

 

Poradnia dietetyki klinicznej

Zakres usług:

1. Indywidualne pakiety terapeutyczne – dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Pprogramy dietetyczne oparte są m.in. na szczegółowym wywiadzie medycznym, analizie składu masy ciała, wynikach badań czy ocenie dotychczasowego sposobu żywienia. Dostępne w dwóch wersjach:

2. Konsultacje dietetyczne - spotkanie Dietetyka z pacjentem w gabinecie, celem rozwiązania problemu dietozależnego, z którym pacjent zgłasza się po pomoc.

Obejmuje obszerne omówienie tematu, którym zainteresowany jest pacjent, wraz z analizą wyników badań pacjenta, oceną dotychczasowego sposobu żywienia na podstawie szczegółowego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego, przekazaniem ustnych, a w razie konieczności pisemnych zaleceń żywieniowych modyfikujących nawyki żywieniowe oraz oceną stanu odżywienia organizmu pacjenta na podstawie analizy składu masy ciała, z wykorzystaniem w pełni wiarygodnego, najwyższej klasy analizatora Seca mBCA 515. Konsultacja dietetyczna może być także wstępem do rozpoczęcia terapii żywieniowej opartej na opracowaniu indywidualnych jadłospisów, zaleceń żywieniowych bądź wykonaniu szczegółowej analizy dotychczasowego sposobu żywienia. Na konsultacji Dietetyk wraz z pacjentem ustalają czy dalsza terapia będzie potrzebna i określają ramy czasowe jej trwania. Zakres schorzeń i problemów dietetycznych, w których konsultacja dietetyczna może pomóc pacjentowi obejmuje m. in.:

  • choroby nowotworowe, m.in. w okresie po zabiegu operacyjnym, w trakcie chemio- i radioterapii, w niedożywieniu wywołanym chorobą
  • choroby przemiany materii, m. in. cukrzyca t. I, II, cukrzyca ciężarnych, dna moczanowa, 
  • choroby przewodu pokarmowego- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo- przełykowy, przewlekłe zapalenie trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit, przewlekłe zaparcia, zespół jelita drażliwego, celiakia i nietolerancja glutenu, 
  • choroby narządów wewnętrznych - choroby miąższu wątroby, niewydolność nerek i kamice nerkowe, 
  • choroby cywilizacyjne- miażdżyca naczyń krwionośnych, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i dyslipidemia, 
  • choroby o podłożu psychicznym- jadłowstręt (anoreksja), bulimia, kompulsywne objadanie się, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • alergie i nietolerancje pokarmowe, 
  • niepłodność, okres prekoncepcyjny, ciąża, laktacja
  • okres rekonwalescencji po zabiegu operacyjnym

Konsultacja dietetyczna może służyć także uzyskaniu informacji o tym, jak należy się prawidłowo odżywiać, aby zapobiegać rozwojowi chorób dietozależnych. Trwa zwykle około godziny i w razie konieczności może być powtórzona. 

3. Analiza składu masy ciała - jest to rodzaj badania wykonywanego w gabinecie dietetycznym, które stanowi aktualnie standard w monitorowaniu postępów wdrożonej terapii.

Badanie pozwala na uzyskanie informacji o stanie odżywienia organizmu Pacjenta oraz o bieżących zmianach, które zachodząSeca.jpg w ciele pod wpływem zleconych modyfikacji sposobu żywienia i stylu życia. Analiza przeprowadzana jest za pomocą metody zwanej pomiarem impedancji bioelektrycznej (BIA), która polega na emitowaniu przez elektrody wbudowane do urządzenia wielu impulsów elektrycznych o zmiennej częstotliwości (od 1 do 1000 kHz). Urządzenie analizując przepływ impulsów przez organizm, na podstawie określonych algorytmów, wykazuje jaki jest skład ciała badanej osoby. Analizator Seca mBCA 515 podaje m.in. wyniki o zawartości tkanki tłuszczowej podskórnej, tkanki tłuszczowej trzewnej, masy mięśniowej oraz płynu wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego zawartych w ciele Pacjenta. Stanowi to kompendium wiedzy umożliwiającej dokonanie oceny stanu odżywienia organizmu Pacjenta, na podstawie której można zaprojektować założenia terapii dietetycznej i na bieżąco ją modyfikować. 

Urządzenie opracowuje wyniki w 6 modułach, w czytelny graficzny sposób. Aby mieć pewność, że otrzymane wyniki pomiaru składu ciała Pacjenta są dokładne i rzetelne, wartości dostarczone przez SECA mBCA zostały zwalidowane na podstawie  tzw. Złotego Standardu, czyli 4 niezależnych, klinicznych metod naukowych (korelacja na poziomie 98%) Jest to jedyny analizator na rynku, który uzyskuje tak precyzyjne i wiarygodne wyniki. 

Konstrukcja urządzenia gwarantuje maksymalną wygodę i dokładność pomiaru - podpora, która zapewnia właściwą pozycję podczas analizy, wyposażona jest w elektrody ręczne, zapobiegające błędom pomiarowym. Duża szklana platforma przeznaczona jest do ważenia pacjentów do 300 kg.

Przeczytaj artykuł - na dole strony w "Plikach do pobrania".

4. Wizyty kontrolne z analizą składu masy ciała - wizyta, która służy ocenie postępów wdrożonej terapii żywieniowej, składa się z konsultacji oraz analizy składu masy ciała.

Na spotkaniu omawiane są trudności związane ze stosowaniem jadłospisu, wyjaśniane wątpliwości pacjenta, modyfikowane założenia terapii itp. Wizyta kontrolna stanowi bardzo ważny element procesu zmian, którego podjął się pacjent, jest jednym z istotniejszych czynników, który podtrzymuje motywację pacjenta do dalszego stosowania diety. Ostatnia wizyta kontrolna w cyklu terapii stanowi także spotkanie podsumowujące i zamykające wspólne przedsięwzięcie pacjenta i Dietetyka. Wizyta trwa z reguły do 30 minut. 

5. Opracowanie planu żywieniowego/jadłospisu - najpopularniejszy i najgłębiej ingerujący w dotychczasowy schemat żywienia pacjenta sposób wprowadzenia zmian skutkujących poprawą jakości zdrowia i umożliwiający/ ułatwiający osiągnięcie celu z jakim pacjent  zgłasza się do Poradni Dietetycznej.

Jest to określony, opracowany indywidualnie na podstawie wykonanej przez specjalistę konsultacji, wskazań dietetycznych i analizy składu masy ciała schemat posiłków (najczęściej 7 lub 10-dniowy), który pacjent stosuje przez określony czas w celu uzyskania określonego efektu. Na ogół do osiągnięcia trwałej zmiany konieczne jest zastosowanie kilku jadłospisów, z których każdy zwieńczony jest wizytą kontrolną. 

6. Wykonanie analizy sposobu żywienia - usługa ta opiera się na zebraniu dokładnego wywiadu na konsultacji wstępnej i możliwie najbardziej wiarygodnym spisaniu przez pacjenta produktów spożytych w trakcie kolejnych 7-miu dni, wraz z podaniem ilości i rozkładu godzinowego posiłków.

Tak sporządzony dzienniczek żywieniowy jest następnie opracowywany przez Dietetyka celem określenia, czy sposób żywienia pacjenta odpowiada zaleceniom co do wieku, masy ciała i ewentualnych efektów, które pacjent chciałby osiągnąć. Raport z analizy przedstawiany jest pacjentowi na wizycie, na której Dietetyk przekazuje także informacje, co należałoby zmienić w dotychczasowym sposobie żywienia i jak to zrobić, by poprawić samopoczucie, wyniki badań laboratoryjnych lub osiągnąć inny cel, na którym pacjentowi zależy. Analiza sposobu żywienia może także służyć uzyskaniu informacji czy prowadzony sposób żywienia zapobiega rozwojowi chorób dietozależnych.

7. Opracowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych - stanowi zbiór wytycznych i założeń, które przygotowuje Dietetyk dla pacjenta w oparciu o wywiad zebrany na konsultacji, analizę składu masy ciała oraz wyników badań biochemicznych krwi.

Jest to na ogół kilka stron formatu A4, uzupełnionych często przykładowym dniem jadłospisu, na których objaśniane są zasady diety, którą pacjent będzie prowadził samodzielnie. Zalecenia żywieniowe stosowane są najczęściej w przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie podołać trudom stosowania konkretnego jadłospisu, ale jest zmotywowany na tyle, lub posiada już taką wiedzę, że potrzebuje jedynie konkretnych wskazówek jakich zmian musi dokonać w dotychczasowym sposobie żywienia, aby uzyskać zamierzony rezultat. 

8. Testy laboratoryjne wykrywające nadwrażliwość pokarmowąpoznaj szczegóły dotyczące testów...

9. Analiza pierwiastkowa włosa - przeczytaj ulotkę...

 

Zasady przyjęć:

 

Kadra medyczna

W poradni przyjmuje:

  • mgr Milena Anna Taranowicz – dietetyk kliniczny

Wyposażenie sprzętowe

analizator składu ciała Seca mBCA 515 - czytaj artykuł

 

Dane kontaktowe

Poradnia Dietetyki Klinicznej Centrum Zdrowia SALUS
ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk

 

Rejestracja :

Telefoniczna: (59) 848 90 00, fax (59) 848 90 57
Mailowa: rejestracja@salus.com.pl
On-line: kliknij w link...


Pliki do pobrania

O co chodzi w terapii dietetycznej

Analizator składu ciała SECA mBCA - ulotka

Analiza pierwiastkowa włosa - ulotka

Poradnia Dietetyki Klinicznej

Po co komu dietetyk

btn1.gifbtn2.gifbtn3.gifbtn5.gifmediraty_finansowanie_logo_h.png

© 2014 Salus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk