Salus aegroti suprema lex. Zdrowie chorego prawem najwyższym.
Centrum Zdrowia SALUS
76-200 Słupsk, ul. Zielona 8

Kontakt: 59 848 90 00
Rejestracja: rejestracja@salus.com.pl

Laboratorium

Laboratorium

Analityka

 • A01 - Mocz - badanie ogólne 10 zł
 • A07 - Białko w moczu (DZM) 11 zł
 • A15 - Glukoza w moczu (DZM) 8 zł
 • A17 - Krew utajona w kale 16 zł
 • N05 - Mikroalbuminuria w moczu 16 zł
 • N05.01 - Mikroalbuminuria w moczu (DZM) 16 zł
 • X21 - Glifosat- składnik herbicydów w moczu 180 zł

Morfologia krwi

 • C55 - Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym (5diff) w EDTA 12 zł
 • C69.01 - Retikulocyty w EDTA 12 zł
 • C32 - Rozmaz krwi obwodowej - ocena mikroskopowa w EDTA 10 zł
 • C59 - OB - odczyn opadania krwinek czerwonych w EDTA 5 zł

Serologia grup krwi

 • E65 - grupa krwi w EDTA (ABO, RhD, poszukiwanie p/ciał odpornościowych) 25 zł
 • E05 - Odczyn Coombsa w EDTA (poszukiwanie przeciwciał odpornościowych) 22 zł

Badania układu krzepnięcia

 • G11 - APTT - czas krzepnięcia koalinowo-kefalinowy w osoczu 10 zł
 • G21 - PT - czas i wskaźnik protrombinowy, INR w osoczu 10 zł
 • G49 - D-Dimery w osoczu (ilościowo) 40 zł
 • G53 - Fibrynogen w osoczu 15 zł

Chemia kliniczna

 • I09 - Albumina w surowicy 6 zł
 • I17 - ALT - Aminotransferaza alaninowa w surowicy 8 zł
 • I19 - AST - Aminotransferaza asparaginowa w surowicy 8 zł
 • L11 - ALP - Fosfataza alkaliczna w surowicy 13 zł
 • I25 - Amylaza w surowicy 16 zł
 • I25.01 - Amylaza w moczu 16 zł
 • I77 - Białko całkowite w surowicy 6 zł
 • I79 - Proteinogram - elektroforetyczny rozdział białek surowicy 25 zł
 • I81 - CRP - Białko C-reaktywne w surowicy 16 zł
 • I87 - Bilirubina bezpośrednia w surowicy 11 zł
 • I89 - Bilirubina całkowita w surowicy 8 zł
 • K15 - Cynk w surowicy 35 zł
 • I97 - Chlorki w surowicy 12 zł
 • I97.01 - Chlorki w moczu (DZM) 12 zł
 • I99 - Cholesterol całkowity w surowicy 9 zł
 • K01 - Cholesterol HDL w surowicy 14 zł
 • K03 - Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia w surowicy 14 zł
 • O49 - Trójglicerydy w surowicy 10 zł
 • L23 - Fosfor w surowicy 9 zł
 • L23.01 - Fosfor w moczu (DZM) 9 zł
 • L31 - GGTP - Gamma glutamylotranspeptydaza w surowicy 12 zł
 • L43 - Glukoza w surowicy 8 zł
 • L43.1 - Glukoza 1 godz. po obciążeniu (75g glukozy) w surowicy 8 zł
 • L43.2 - Glukoza 2 godz. po obciążeniu (75g glukozy) w surowicy 8 zł
 • L43.3 - Glukoza 1 godz. po obciążeniu (50g glukozy) w surowicy 8 zł
 • L43.4 - Glukoza 1 godz. po posiłku w surowicy 8 zł
 • L43.5 - Glukoza 2 godz. po posiłku w surowicy 8 zł
 • L55 - HbA1C - Hemoglobina glikowana we krwi na EDTA 24 zł
 • N33 - C-peptyd w surowicy 50 zł
 • L100 - GAD (p/ciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego) w surowicy 140 zł
 • M18 - CK - Kinaza fosfokreatynowa w surowicy 10 zł
 • M37 - Kreatynina w surowicy 8 zł
 • M37.01 - Kreatynina w moczu (DZM) 8 zł
 • M37.202 - Klirens kreatyniny - (DZM + surowica) 16 zł
 • M45 - Kwas moczowy w surowicy 9 zł
 • M45.01 - Kwas moczowy w moczu (DZM) 9 zł
 • K33 - LDH - Dehydrogenaza mleczanowa w surowicy 10 zł
 • M67 - Lipaza w surowicy 18 zł
 • M73 - Lit w surowicy 29 zł
 • M87 - Magnez w surowicy 12 zł
 • M87.01 - Magnez w moczu (DZM) 12 zł
 • N13 - Mocznik w surowicy 8 zł
 • N13.202 - Mocznik w moczu (DZM) 8 zł
 • G68 - Miedź w surowicy (Cu) 35 zł
 • G68.01 - Miedź w moczu DZM 50 zł
 • I95 - Ceruloplazmina w surowicy 36 zł
 • P71 - Ołów we krwi na EDTA* 65 zł
 • O77 - Wapń w surowicy 9 zł
 • O77.01 - Wapń w moczu (DZM) 9 zł
 • O77.03 - Wapń zjonizowany* 21 zł
 • O95 - Żelazo w surowicy 12 zł
 • O95.1 - Żelazo 30 min. po obciążeniu w surowicy 12 zł
 • O95.2 - Żelazo 1 godz. po obciążeniu w surowicy 12 zł
 • O95.3 - Żelazo 2 godz. po obciążeniu w surowicy 12 zł
 • O93 - TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza w surowicy 14 zł
 • O94 - UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza w surowicy 14 zł
 • O83 - B12 witamina w surowicy 30 zł
 • M41 - Kwas foliowy w surowicy 30 zł
 • O43 - Transferryna w surowicy 21 zł
 • L05 - Ferrytyna w surowicy 22 zł
 • Q02 - Jonogram (sód i potas) w surowicy 13 zł
 • Q03 - Sód i Potas w DZM 16 zł
 • O31 - Selen w surowicy 100 zł
 • P11 - Arsen w moczu (uwaga, na 48 godz. przed badaniem nie wolno jeść ryb!) 110 zł
 • P43 - Kadm w krwi na EDTA 100 zł
 • O29 - RKZ - równowaga kwasowo-zasadowa* 21 zł
 • O87 - Witamina D3 - 25 (OH) D TOTAL w surowicy 65 zł
 • O61 - Troponina I - badanie ilościowe w surowicy 37 zł
 • N24 - NT-pro BNP w surowicy 80 zł
 • N66 - anty CCP - Przeciwciała antycytrulinowe w surowicy 52 zł
 • L62 - Homocysteina w surowicy 59 zł
 • N58 - Prokalcytonina w surowicy 85 zł
 • T33 - Karbamazepina w surowicy 58 zł
 • T51 - Etanol w surowicy 40 zł
 • L85 - IgA - Immunoglobulina A w surowicy 24 zł
 • L89 - IgE - Immunoglobulina E w surowicy 24 zł
 • L93 - IgG - Immunoglobulina G w surowicy 24 zł
 • L95 - IgM - Immunoglobulina M w surowicy 24 zł
 • N89.01 - Kardiolipina IgA - przeciwciała w surowicy 57 zł
 • N89.02 - Kardiolipina IgG - przeciwciała w surowicy 57 zł
 • N89.03 - Kardiolipina IgM - przeciwciała w surowicy 57 zł
 • B1 - Beta2-glikoproteina1 IgG w surowicy 120 zł
 • B2 - Beta2-glikoproteina1 IgM w surowicy 120 zł
 • M53 -Kwasy żółciowe w surowicy 30 zł
 • O32 -IGF-Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna C) w surowicy 100 zł
 • X50 -Kalprotektyna w kale (UWAGA, kał do badania należy dostarczyć w ilości 1/2 pojemnika/kałówki!!!) 90 zł

Hormony

 • L97 - Insulina w surowicy 35 zł
 • I31 - Androstendion w surowicy 65 zł
 • I83 - SHBG - białko wiążące hormony płciowe w surowicy 40 zł
 • K27 - DHEA-S - Siarczan dehydroepiandrosteronu w surowicy 33 zł
 • K99 - Estradiol - E2 w surowicy 20 zł
 • L46 - β-HCG - Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka β w surowicy 35 zł
 • L65 - FSH - Hormon folikulotropowy w surowicy 20 zł
 • L67 - LH - Hormon luteinizujący w surowicy 20 zł
 • N55 - PRG - Progesteron w surowicy 20 zł
 • L79 - 17-OH progesteron w surowicy 42 zł
 • N59 - PRL - Prolaktyna w surowicy 27 zł
 • N59.1 - PRL - Prolaktyna - test z metoklopramidem w surowicy 27 zł
 • O41 - Testosteron w surowicy 24 zł
 • O41.1 - Testosteron wolny w surowicy 55 zł
 • Z1 - AMH-antyMullerian hormon w surowicy 190 zł
 • L69 - TSH - Hormon tyreotropowy w surowicy 22 zł
 • O55 - FT3 - Trójjodotyronina wolna w surowicy 24 zł
 • O69 - FT4 - Tyroksyna wolna w surowicy 24 zł
 • O09 - TPO - przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej w surowicy 28 zł
 • O18 - TG - przeciwciała przeciw tyreoglobulinie w surowicy 28 zł
 • O15 - TRAb - (TSHR) przeciwciała przeciwko receptorowi TSH w surowicy 49 zł
 • O65 - Tyreoglobulina w surowicy 50 zł
 • N29 - PTH - Parathormon w osoczu EDTA 30 zł
 • M11 - Kalcytonina w surowicy 70 zł
 • M31 - Kortyzol w surowicy GP8 32 zł
 • M31.02 - Kortyzol w moczu 30 zł
 • M31.03 - Kortyzol w DZM 37 zł

Markery nowotworowe

 • I41 - CA125 - Antygen nowotworowy CA 125 w surowicy 28 zł
 • I52 - HE4 - białko z komórek nabłonkowych najądrza 100 zł
 • I41.02 - Test ROMA (CA125 + HE4) w surowicy 136 zł
 • I43 - CA15-3 - Antygen nowotworowy CA 15-3 w surowicy 38 zł
 • I45 - CA19-9 - Antygen nowotworowy CA 19-9 w surowicy 30 zł
 • I53 - CEA - Antygen karcinoembrionalny w surowicy 25 zł
 • I61 - PSA - Antygen całkowity swoisty dla stercza w surowicy 30 zł
 • L07 - AFP - αFetoproteina w surowicy 25 zł

Autoimmunologia

 • N69 - ANCA - przeciwciała p/cytoplazmie neutrofilów w surowicy IIFT 105 zł
 • N69.01 - MPO/PR3 - profil przeciwciał w surowicy IB 115 zł
 • N69.02 - Profil wątrobowy w surowicy (p/ciała przeciw ANA, ASMA, AMA, LKM-1) IIFT 115 zł
 • O21 - ANA-Hep-2 (przeciwciała przeciwjądrowe) w surowicy IIFT 80 zł
 • O21.01 - ANA - profil 3 w surowicy (profil p/ciała jądrowych) IB 155 zł
 • D9 - p/c przeciw receptorom acetylocholiny (ACHRAB) 200 zł

Celiakia

 • N79 - Przeciwciała p/endomysium mięśni gładkich IgA (EM A IgA) w surowicy 85 zł
 • N79.1 - Przeciwciała p/endomysium mięśni gładkich IgG (EM A IgG) w surowicy 85 zł
 • N79.2 - Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgA (tTG IgA) w surowicy 60 zł
 • N79.3 - Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgG (tTG IgG) w surowicy 60 zł
 • N81 - Przeciwciała p/deamidowanym peptydom gliadyny IgG (GAF IgG) w surowicy 85 zł
 • N83 - Przeciwciała p/deamidowanym peptydom gliadyny IgA (GAF IgA) w surowicy 85 zł

Wirusologia

 • F19 - CMV IgG - Cytomegalovirus przeciwciała IgG w surowicy 30 zł
 • F19.1 - AWIDNOŚĆ CMV IgG w surowicy 55 zł
 • F23 - CMV IgM - Cytomegalovirus przeciwciała IgM w surowicy 30 zł
 • F91 - HIV combi (antigen + p/ciała) w surowicy 28 zł
 • V39 - HBs antygen - Wirus zapalenia wątroby typu B w surowicy 16 zł
 • V09.132 - anty HBc total w surowicy 40 zł
 • V09.137 - Hbe Ag w surowicy 40 zł
 • V09.134 - anty Hbe w surowicy 40 zł
 • V41 - HBs Ag - test potwierdzenia w surowicy 33 zł
 • V42 - anty HBs ilościowy - wirus zapalenia wątroby typu B przeciwciała w surowicy 25 zł
 • V48 - anty HCV - wirus zapalenia wątroby typu C przeciwciała w surowicy 27 zł
 • V27 - anty HAV total w surowicy 60 zł
 • V27.01 - anty HAV IgM w surowicy 40 zł
 • V19 - RUBELLA IgG - wirus różyczki przeciwciała IgG w surowicy 28 zł
 • V26.1 - AWIDNOŚĆ RUBELLA IgG w surowicy 160 zł
 • V23 - RUBELLA IgM - wirus różyczki przeciwciała IgM w surowicy 28 zł
 • X41 - TOXO IgG - Toxoplasmoza przeciwciała IgG w surowicy 27 zł
 • X41.1 - AWIDNOŚĆ TOXO IgG w surowicy 50 zł
 • X45 - TOXO IgM - Toxoplasmoza przeciwciała IgM w surowicy 27 zł
 • V98 - Anty SARS-CoV2 S w surowicy 120 zł

Bakteriologia

 • S21 - anty Borrelia IgG - Borrelia przeciwciała IgG w surowicy 40 zł
 • S23 - anty Borrelia IgG - test potwierdzenia w surowicy 70 zł
 • S25 - anty Borrelia IgM - Borrelia przeciwciała IgM w surowicy 40 zł
 • S27 - anty Borrelia IgM - test potwierdzenia w surowicy 70 zł
 • S31 - C6 Lyme test (IgG i IgM) w surowicy 222 zł
 • U12 - anty-Helicobacter pylori IgG (Ilościowy) w surowicy 35 zł

Alergie

 • ZA - Zestaw alergiczny 36 alergenów - testy z krwi 220 zł
 • ZA54 - Zestaw alergiczny 54 alergeny - testy z krwi 290 zł
 • ZA-P20 - Zestaw alergiczny pokarmowy 20 alergenów - testy z krwi 130 zł
 • ZA-W20 - Zestaw alergiczny wziewny 20 alergenów - testy z krwi 130 zł

Pakiety / Profile / Zestawy badań

 • ZW - Zestaw wątrobowy 55 zł
 • ZEL - Zestaw lipidowy 56 zł
 • ZT - Zestaw tarczycowy 70 zł
 • ZRM - Zestaw ryzyka miażdżycy 86 zł
 • ZP - Zestaw podstawowy 83 zł
 • ZN - Zestaw nerkowy 48 zł
 • ZM - Zestaw dla mężczyzn 210 zł
 • ZK - Zestaw dla kobiet 180 zł
 • ZO - Zestaw osteoporoza 96 zł
 • ZA - Zestaw anemia 67 zł
 • ZR - Zestaw reumatyczny 127 zł

Testy nadwrażliwości pokarmowej

 • ZNP4 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 22 IgG 300 zł
 • ZNP4.1 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 22 IgG z konsultacją dietetyka klinicznego 350 zł
 • ZNP1 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 44 IgG 595 zł
 • ZNP1.1 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 44 IgG z konsultacją dietetyka klinicznego 660 zł
 • ZNP2 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 88 IgG 995 zł
 • ZNP2.1 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 88 IgG z konsultacją dietetyka klinicznego 1100 zł
 • ZNP3 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 268 IgG 1495 zł
 • ZNP3.1 - Test nadwrażliwości pokarmowej FoodProfil 268 IgG z konsultacją dietetyka klinicznego 1600 zł

Inne

 • X99 - Pobranie krwi 5 zł
 • X98 - Pobranie i przygotowanie materiału biologicznego do badań 25 zł

Badania genetyczne

Usługi Punktu Pobrań badań genetycznych SALUS we współpracy z Laboratorium Test DNA

 • DNA1 - TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby prywatne (CENA ZA JEDNĄ OSOBĘ) – zawiera koszt zestawu do pobrania 50 zł
 • DNA2 - TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby prywatne (CENA ZA 2 OSOBY) – zawiera koszt zestawu do pobrania 100 zł
 • DNA3 - TEST NA OJCOSTWO/POKREWIEŃSTWO – pobranie materiału na potrzeby sądowe – (3 osoby – matka, ojciec, dziecko) – zawiera koszt zestawu do pobrania 250 zł
 • DNA4 - MEDYCZNA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - pobranie materiału – zawiera koszt zestawu do pobrania 50 zł
 • DNA5 - MEDYCZNA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - przyjęcie materiału pobranego samodzielnie przez pacjenta z konsultacją diagnostyczną 20 zł

Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, identyfikacja osobnicza

 • Prywatny test na ojcostwo (ojciec, dziecko i na życzenie matka) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Sądowe badanie na ojcostwo (ojciec, dziecko i matka) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Badanie dodatkowej osoby (np. drugie dziecko lub ojciec) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Test na ojcostwo w ciąży od 8 tygodnia - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Ustalenie profilu genetycznego STR 1 osoba - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Chromosom Y  - 2 mężczyzn - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Chromosom X – 2 kobiety - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Badanie pokrewieństwa do 3 osób np. dziadek lub babcia + wnuki - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Genealogia genetyczna- chromosom Y + mapa migracji - wykonywane we współpracy z test DNA

Badania po poronieniu

 • Badanie genetycznych przyczyn poronienia (badanie materiału poronnego) + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet badań po poronieniu (trombofilia wrodzona + celiakia) – badanie u matki - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Kariotyp (1 osoba) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Kariotyp + trombofilia + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem  (1 osoba) + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Kariotyp u dwóch osób + trombofilia u kobiety + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem - wykonywane we współpracy z test DNA

Trombofilia wrodzona

 • Pakiet STANDARD - (badanie 6 mutacji: czynnik V Leiden, gen protrombiny, PAI-1, V R2, MTHFR (C677T, A1289C) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet PREMIUM - (badanie 6 mutacji + 30 minut rozmowy telefonicznej z lekarzem) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • PAKIET PLUS  - (badanie 6 mutacji + pobranie w placówce) - wykonywane we współpracy z test DNA

Nietolerancje pokarmowe

 • Celiakia (trwała nietolerancja glutenu) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Nietolerancja laktozy - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet „Zdrowe jelita”/ Pakiet nietolerancji pokarmowych dla osób z Hashimoto (celiakia + nietolerancja laktozy) - wykonywane we współpracy z test DNA

Niepłodność

 • CFTR (36 mutacji) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Niepłodność męska - AZF, CFTR (2 mutacje) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Niepłodność męska PAKIET PLUS - AZF, CFTR (2 mutacje), kariotyp - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Niepłodność męska PAKIET PREMIUM – AZF, CFTR (2 mutacje), kariotyp, hemochromatoza - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet NIEPŁODNOŚĆ dla pary – AZF (u mężczyzny), CFTR (2 mutacje), kariotyp u dwóch osób, trombofilia wrodzona (u kobiety) + konsultacja z genetykiem - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet NIEPŁODNOŚĆ PLUS dla pary – AZF (u mężczyzny), CFTR (2 mutacje), kariotyp u dwóch osób, trombofilia wrodzona (u kobiety), immunofenotyp+ konsultacja z genetykiem - wykonywane we współpracy z test DNA

Badania dla dzieci

 • test NOVA (87 chorób wrodzonych, bezpieczeństwo 32 substancji leczniczych) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Pakiet Zdrowe Dziecko (92 choroby wrodzone, bezpieczeństwo 32 substancji leczniczych) - wykonywane we współpracy z test DNA

Pozostałe badania

 • Badanie genu MTHFR (C677T, A1289C) - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Badanie 1 wybranej mutacji: - mutacja czynnika V Leiden -mutacja genu protrombiny; -PAI-1/SERPINE1; -VR2 - wykonywane we współpracy z test DNA

 • Hemochromatoza (nadmiar żelaza) - wykonywane we współpracy z test DNA

Mikrobiologia

Diagnostyka zakażeń dróg oddechowych

 • 90.33 - Gardło, migdałki - posiew i antybiogram 60 zł
 • 90.33.1 - Nos - posiew i antybiogram 60 zł
 • 90.43.1 - Plwocina - preparat, posiew i antybiogram 65 zł
 • 099.50 - Chlamydia trachomatis w surowicy - 3 klasy przeciwciał IgG, IgM, IgA 150 zł
 • Q18 - Mycoplasma pneumoniae w surowicy - 3 klasy przeciwciał IgG, IgM, IgA 135 zł
 • F55.02 - Mononukleoza zakaźna w surowicy - 3 klasy przeciwciał VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG 135 zł

Diagnostyka zakażeń pooperacyjnych

 • 91.73 - Rana, przetoka, ropa i inne - preparat, posiew i antybiogram 65 zł

Diagnostyka zakażeń o innym umiejscowieniu

 • 90.23 - Oko - posiew i antybiogram 65 zł
 • 90.33.2 - Ucho - posiew i antybiogram 65 zł
 • 91.83 - Rana niepooperacyjna i inne miejsca - preparat, posiew i antybiogram 65 zł
 • Q08 - Dodatkowy posiew beztlenowy 25 zł

Diagnostyka zakażeń układu moczowego

 • 91.33 - Mocz - posiew i antybiogram 60 zł
 • 91.33.2 - Cewka moczowa - preparat, posiew i antybiogram 60 zł
 • 91.33.1 - Nasienie - posiew i antybiogram 60 zł
 • Q19 - Mycoplasma i Ureaplasma z wymazów z kanału szyjki macicy, cewki moczowej lub moczu - określenie lekowrażliwości 80 zł

Inne badania

 • 91.3 - Spermatogram - badanie jakościowe nasienia 120 zł
 • F73 - Antygen wirusa grypy A/B 39 zł
 • F73 - Antygen trzech wirusów: wywołujacych biegunkę Adenowirusa, Rotawirusa, Norawirusa 49 zł

Diagnostyka dróg rodnych

 • 91.43 - Pochwa - preparat, posiew (bakterie i grzyby) i antybiogram 60 zł
 • 91.443 - Kanał szyjki macicy - preparat, posiew (bakterie i grzyby) i antybiogram 60 zł

Diagnostyka zakażeń grzybiczych

 • 91.63 - Skóra - badanie mykologiczne 80 zł
 • 91.62 - Paznokcie - badanie mykologiczne 80 zł
 • 91.61 - Włosy - badanie mykologiczne 80 zł

Badanie na obecność nużeńca (demodex folliculorum)

 • Q05 - DEMODEX  - skóra twarzy lub powiek lub rzęsy 35 zł

Inne badania

 • Q14 - Gronkowiec - nos lub gardło lub inne miejsca - posiew i antybiogram 80 zł

Diagnostyka zakażeń reumatoidalnych

 • U74 - Odczyn antystreptolizyny 30 zł
 • Q04 - Odczyn Waalera-Rosego 25 zł
 • K21 - Odczyn reumatoidalny R (Latex RF) 20 zł

Diagnostyka serologiczna kiły

 • U79 - USR 15 zł
 • Q10 - VDRL 25 zł
 • Q11 - FTA 55 zł
 • Q12 - TPHA 40 zł

Diagnostyka parazytologiczna - pasożyty

 • 90.94.1 - Kał na pasożyty + Lamblie - 1 próbka 50 zł
 • 90.94 - Kał na pasożyty + Lamblie - 3 próbki 150 zł
 • Q20 - Pasożyty jelitowe - 1 próbka kału 20 zł
 • Q17.01 - Owsiki - preparat w kierunku Enterobius vermicularis 20 zł
 • Q06 - Kał na posiew w kierunku Salmonella Shigella - 1 badanie 45 zł
 • 99.95 - Kał - test w kierunku Clostridium difficile - antygen i toksyny A i B 65 zł
 • U15 - Antygen Helicobacter Pylori w kale 30 zł

* przed pobraniem krwi do badania należy skonsultować się z personelem Laboratorium lub Punktu Pobrań

btn2.gifbtn3.gifCMJ_certyfikat_poziomo_www-k.pngh_9001_14001_18001_27001.jpgmediraty_finansowanie_logo_h.pngszpital bez bólu_logo_2020_2.jpgMCOV-PARTNER-bez-tla.pngPolityka_prywatności.jpgRegulamin_.jpg

© 2014 Salus. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk